Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Konferanslar Serisinin Dokuzuncusu Gerçekleştirildi

27/11/2018 13:10:58 - 27/11/2018 13:10:58 - 72 Okunma

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından düzenlenen konferanslar serisinin dokuzuncusu olan “Geçmişten Geleceğe Yabancılara Türkçe Öğretimi” konulu konferans, 26.11.2018 tarihinde 2 Numaralı Merkezî Derslik 1 Numaralı Salonda gerçekleştirildi. Konferansa Türk Dili ve Edebiyatı bölümü akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Konferans konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Balcı, yabancılara Türkçe öğretiminin tarihî gelişimine değinerek, Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eseri ile Codex Cumanicus adlı eserlerin önemine dikkat çekti.

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda Avrupa’da Latince, İtalyanca, Fransızca ve özellikle İngilizce birçok eserin yazıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Balcı, Avrupalıların özellikle ticarî amaçlar başta olmak üzere askerî, siyasî ve dinî birtakım amaçlarla da bu eserleri kaleme aldığını belirtti.

Osmanlılar döneminde devşirme ocaklarında çok gelişmiş bir Türkçe öğretim sistemi bulunduğunu, Tanzimat döneminde de özellikle azınlık okullarında Türkçe öğretimi üzerine birçok ders kitabının yazıldığını ifade eden Balcı, günümüzde yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yazılmış ders kitapları ve sözlüklerin eksikliğinden bahsederken, özellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının yabancılara Türkçe öğretimi alanında birçok işte çalışabileceğini ve bu eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Konferans sonunda Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı Doç. Dr. Yakup Yılmaz ve bölüm başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Prof. Dr. Mustafa Balcı’ya teşekkür ederek hediye takdim ettiler. 

klu tde konferans öğretim Türkçe

Facebook Twitter Google Plus
"Geçmişten Geleceğe Yabancılara Türkçe Öğretimi"
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.