Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Beytullah Bekar'ın Kitabı Yayımlandı

03/01/2020 23:23:35 - 03/01/2020 23:23:35 - 778 Okunma

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Beytullah BEKAR'ın "Batı Kültüründe Türk Atasözleri (16. Yüzyıl-19. Yüzyıl)" adlı çalışması Kömen Yayınları tarafından yayımlandı. 

Tanıtım Yazısından: "Johann Matthias Korabinsky'nin 1788 tarihli 'Versuch eines kleinen Türkischen Wörterbuch' adlı kitabının içindeki gravürün altında Türkçe mealen şu cümle yazılıdır: Tercümana ihtiyaç duymadan Türklerle konuşabilen yabancılara ne mutlu. Batı'da, özellikle 15. yüzyıldan itibaren Türkleri tanımak ve Türkçe öğrenmek amacıyla içinde Türkçe sözlüklerin, konuşma metinlerinin, atasözlerinin, Hristiyanlıkla ilgili duaların, Nasreddin Hoca fıkralarının bulunduğu eserler verilmeye başlanmıştır. Eserlerin içinde bulunan Türkçe kısımların Lâtin harfleriyle yazılmış olması, Türkoloji çalışmalarında transkripsiyon metinleri olarak adlandırılmalarına sebep olmuştur. 'Batı Kültüründe Türk Atasözleri' adını verdiğimiz bu çalışmada, 16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar Lâtince, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak hazırlanmış 25 farklı transkripsiyon metninde bulunan 4200'den fazla atasözü bir araya getirilmiş ve incelenmiştir."

klü tde yayın atasözü transkripsiyon metni

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.