Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Misyon Vizyon

24/07/2017 23:28:02 - 24/07/2017 23:28:02 - 12771 Okunma

Akademik anlamda, başlangıcından bugüne Türkçenin ve Türk dillerinin hususiyetlerini tanıyan ve kavrayan, bunları kendi içinde ve diğer dillerle kıyaslayabilen, bilmeyenlere de öğretebilen, Türk dillerini konuşan halkları tanıyan; Türk edebiyatının geçmişteki ve şimdiki eserlerini tanıyan ve araştırabilen, Türk edebiyatının gelişme seyrini takip edebilen, edebiyat teorilerini kavrayabilen, edebiyatın ve bilhassa Türk edebiyatının her sahasında araştırmalar yapabilen, edebiyatın her türünde yeni edebi ürünler ortaya koyabilen, ayrıca Türk kültürünü tanıyan fertler yetiştirmek bu bölümün esas gayesidir.

klü edebiyat misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.